Administration

Vice Chancellor

Prof. R.K. Chaudhary
E-Mail: vc@agu.edu.in

Registrar

Dr. R.K. Kaistha
E-Mail: registrar@agu.edu.in

Controller of Examinations

Ms. Jyotsna Gautam
E-Mail: jyotsna@agu.edu.in
Mobile:- +91 70189 89065

Dean Management

Dr. Kuldeep Chandel
E-Mail: management@agu.edu.in
Mobile:- +91 70189 89050

Dean Engineering

Dr. Anand Mohan Sharma
E-Mail: deanengg@agu.edu.in
Mobile:- +91 98059 68301

Dean (Student Welfare)

Dr. R. K. Singh
E-Mail: law@agu.edu.in
Mobile:- +91 94521 09438

Director (Admissions)

Mh. Suhel
E-Mail: dr.suhel@agu.edu.in
Mobile:- +91 84769 12345

Head (Division of Information & Technology)

Mr. Shamneesh Sharma
E-Mail: shamneesh@agu.edu.in
Mobile: +91 86793 34000

Assistant Registrar

Mr. Rohit Chauhan
E-Mail: at.rohit@agu.edu.in
Mobile:- +91 86269 90091

Assistant Registrar (Records)

Mr. Vipnesh Syam
E-Mail: vipnesh@agu.edu.in
Mobile: +91 98059 67808

Public Relation Officer

Mr. S. D. Sharma
E-Mail: sd.sharma@agu.edu.in
Mobile: +91 94181 60010

X